กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : ลาบเนื้อ เเละเเกงฮังเล ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่น การคัดเลือกวัตถุดิบท้องถิ่นในการประกอบอาหาร วิธีการถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าร่วม workshop จะได้ทำกิจกรรมต่างๆ และรับประทานอาหารจากเมนูที่ทำจากฝีมือของตัวเองอีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 • การดู 490 ครั้ง
 
ย้อนกลับ