กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop by Chef BLACK ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ workshop เรื่องอาหารพื้นถิ่น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น วิธีการถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติอาหารในแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากฝีมือของตัวเอง นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรม "กาดหมั้วไทลื้อบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่" และกิจกรรม workshop การทำน้ำผัก ซึ่งเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น ด้วยวัตถุดิบและวิธีการปรุง ซึ่งช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเมนูอาหารอีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 10 ธันวาคม 2565 • การดู 791 ครั้ง
 
ย้อนกลับ