กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop : STORY OF KHAO SOI ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022

กิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop :  STORY OF KHAO SOI ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว และโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Localicious Phenomenon Workshop: STORY OF KHAO SOI (เล่าเรื่องความเป็นมากว่าจะมาเป็นข้าวซอย) ภายใต้งานเทศกาล Chiang Mai Design Week 2022 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การถนอมอาหาร การคิดค้นรสชาติแบบฉบับล้านนา วัฒนธรรมการกิน ฯลฯ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารจากฝีมือตัวเอง ซึ่งการ workshop ในครั้งนี้ ได้เชิญคุณสุทธิพงษ์ ทรัพย์เสริมทวี และคุณแสงมณี แสงบุญ เจ้าของร้านอาหาร "นาซิจำปู๋" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต

 
เผยแพร่เมื่อ 10 ธันวาคม 2565 • การดู 608 ครั้ง
 
ย้อนกลับ