คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา และศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการประดิษฐ์โคมกระบอก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 9 ธันวาคม 2565 • การดู 481 ครั้ง
 
ย้อนกลับ