คณาจารย์และนักศึกษาในโครงการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าทัศนศึกษาเรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาในโครงการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าทัศนศึกษาเรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษาในโครงการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าทัศนศึกษาดูงานเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 • การดู 523 ครั้ง
 
ย้อนกลับ