ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเเละคณะ ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานเรือนโบราณล้านนา

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเเละคณะ ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานเรือนโบราณล้านนา
 

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเเละคณะ ที่เข้าทัศนศึกษาดูงานเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 • การดู 403 ครั้ง
 
ย้อนกลับ