ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำไพ มหาเอก

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำไพ มหาเอก
 

นางสาววนิดาเชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายต่อพงษ์ เสมอใจ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่อำไพ มหาเอก มารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ณ ศาลา 7 (ศาลาสภาวสุ) วัดมกุฏกษัตริยารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2565 • การดู 755 ครั้ง
 
ย้อนกลับ