พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)

พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022)
 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 (Creative Design Awards 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่สร้างสรรค์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์กรความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบ และถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง โดยมีอาจารย์ ดร.ไพรัช. พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิธีฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2565 • การดู 559 ครั้ง
 
ย้อนกลับ