นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 "อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 5b907fcd-83d7-45b6-a398-bfff268a4718.jpg

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 • การดู 645 ครั้ง
 
ย้อนกลับ