คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนรุ่งอรุณ เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ Social Science for Life โครงงาน RA Journey to CO "แอ่วดอยตามรอยขุมทรัพย์ภาคเหนือ" โดยได้เรียนรู้ถึงเอกลักษณ์และพัฒนาการของการสร้างบ้านแปงเมือง เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 • การดู 564 ครั้ง
 
ย้อนกลับ