เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2566 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จัดทำโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 

สามารถดาวน์โหลดได้เเล้วที่ >>>>> : https://art-culture.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2566

 

 
เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2565 • การดู 13,455 ครั้ง
 
ย้อนกลับ