ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565
 

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 Chiang Mai Yeepeng Festival 2022 "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที" เชียงใหม่มหานครแห่งความสุข โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโคมล้านนา การประกวดและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่จะช่วยสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

 
เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 • การดู 579 ครั้ง
 
ย้อนกลับ