พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Lanna Workshop ยี่เป็งรำลึก

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  จัดกิจกรรม Lanna Workshop ยี่เป็งรำลึก
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Lanna Workshop ยี่เป็งรำลึก ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 • การดู 648 ครั้ง
 
ย้อนกลับ