สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Lanna Workshop การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็งสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  จัดกิจกรรม Lanna Workshop การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็งสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Lanna Workshop การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็งสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มช. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ลาน F1 อาคารเรียนอลแะอเนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 • การดู 755 ครั้ง
 
ย้อนกลับ