ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
 

เครือข่ายเขียว สวย หอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ภาพสะท้อน ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ในช่วงธุรกิจป่าไม้ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ในช่วงธุรกิจป่าไม้ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคมอังกฤษ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 582 ครั้ง
 
ย้อนกลับ