คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจาก Unity Concord International School จำนวน 647 คน เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต พร้อมทั้งทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมล้านนา อาทิ การประดิษฐ์ถ้วยโทรศัพท์กระดาษ การประดิษฐ์โคมกระบอกยี่เป็ง การประดิษฐ์ว่าวอีลุ้ม การทำขนมวง การทำโคมล้านนายี่เป็ง การทำขนมกล้วย ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 11 ตุลาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 897 ครั้ง
 
ย้อนกลับ