คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท Concept Land 9 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมงานหัตถกรรมล้านนา การประดิษฐ์โคมล้านนายี่เป็ง และการประดิษฐ์ตุงไส้หมู ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 553 ครั้ง
 
ย้อนกลับ