คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา และเข้าทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประดิษฐ์โคมกระบอกยี่เป็ง และประดิษฐ์ตุงไส้หมู ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 761 ครั้ง
 
ย้อนกลับ