คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นเเก้วผดุงพิทยาลัย ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม งานหัตถกรรมล้านนา การทำหลามปลาและการทำขนมสอดไส้ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 446 ครั้ง
 
ย้อนกลับ