คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 584 ครั้ง
 
ย้อนกลับ