คณะครูและบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พื่อเพิ่มองค์ความรู้ทักษะด้านการจัดเเหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 404 ครั้ง
 
ย้อนกลับ