คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนป่าซาง เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 572 ครั้ง
 
ย้อนกลับ