คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมภายในเเหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 533 ครั้ง
 
ย้อนกลับ