คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี  ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะสื่อเเละเทคโนโลยี  ทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา "หลักการวาดภาพ" เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวความเป็นมา รูปแบบ และโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวาดภาพในกระบวนวิชาดังกล่าว ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 510 ครั้ง
 
ย้อนกลับ