คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา เข้าศึกษาดูงานและวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา  เข้าศึกษาดูงานและวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานและวาดภาพ  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 537 ครั้ง
 
ย้อนกลับ