ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2565 • การดู 650 ครั้ง
 
ย้อนกลับ