ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop "ยี่เป็งรำลึก"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Lanna Crafts Workshop ยี่เป็งรำลึก ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมการผลิตงานหัตถกรรมในประเพณียี่เป็ง ได้แก่ การประดิษฐ์โคมล้านนา และการประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และได้เรียนรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานหัตถกรรมจากแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง โดยมีรอบการจัดกิจกรรมและรายละเอียด ดังนี้

* วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565      การประดิษฐโคมล้านนา  รอบที่ 1 (เช้า) เวลา 10.00-12.00 น.    

                                                                                 รอบที่ 2 (บ่าย)  เวลา 14.00 – 16.00 น.    

* วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565    การประดิษฐ์กระทง         รอบที่ 1 (เช้า)  เวลา 10.00-12.00 น.           

                                                                                 รอบที่ 2 (บ่าย)  เวลา 14.00 – 16.00 น.   

**** ค่าลงทะเบียนคนละ  120 /รอบ  (ค่าลงทะเบียนรวมค่าวัสดุอุปกรณ์เเละอาหารว่างแล้ว)

**** จำกัดรอบละ 30 คน โดยผู้เข้าร่วมฯ จะได้รับชิ้นงานที่ได้ร่วมประดิษฐ์ทุกท่าน ****                      

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://cmu.to/RBsWF

และชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0
โดยนำส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนทาง Email :artculture.cmu@gmail.com และ Lina OA : @ane3145a
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053 943 625-6 

 

#ยี่เป็งรำลึก #พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา #สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม #CMULHM #LannaHouseMuseum #Workshopทำกระทง #Workshopทำโคมล้านนา #Workshopยี่เป็ง #แหล่งเรียนรู้ #Workshopเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 • การดู 590 ครั้ง
 
ย้อนกลับ