พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีของล้านนาในเทศกาลออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ส่วนงาน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม และบุคลากรจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 • การดู 839 ครั้ง
 
ย้อนกลับ