ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันเอกกฤติคุณ นิโลบล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565  ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 • การดู 646 ครั้ง
 
ย้อนกลับ