สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและจัดทำรถบุษบก พร้อมรถขบวนในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานบนรถบุษบก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สัการะพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนา โปรดพุทธมารดา ตลอดพรรษา 3 เดือน 

โดยพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 • การดู 714 ครั้ง
 
ย้อนกลับ