สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
 

บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มาตรฐานสื่อดิจิทัล การลงรายการจดหมายเหตุ และการใช้งานระบบ Chaing Mai University Dgital Collections (CMUDC) จัดโดย สำนักหอสมุด มช. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้งาน จัดเก็บ สืบค้น เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อการบันทึกรายการจดหมายเหตุดิจิทัลบนคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างถูกต้อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 • การดู 622 ครั้ง
 
ย้อนกลับ