ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
 

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 • การดู 906 ครั้ง
 
ย้อนกลับ