กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (Lanna Art and Cultural Program) สำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ (Kyoto Seika University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา อาทิ ดนตรีล้านนา หุ่นกระบอกล้านนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา และการฟ้อนรำล้านนา และการทัศนศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

 
เผยแพร่เมื่อ 1 กันยายน 2565 • การดู 981 ครั้ง
 
ย้อนกลับ