องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. 4) เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. 4) เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเเหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา และนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 • การดู 1,043 ครั้ง
 
ย้อนกลับ