นักศึกษาจาก National Chengchi University (NCCU) เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา

นักศึกษาจาก National Chengchi University (NCCU) เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา
 

ให้การต้อนรับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจาก National Chengchi University (NCCU) จำนวน 9 คน อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าทัศนศึกษาเเหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา รวมไปถึงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 • การดู 801 ครั้ง
 
ย้อนกลับ