สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) รับรองเป็นสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) รับรองเป็นสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) รับรองเป็นสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ  ให้กับหน่วยงานและสถาน ประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online และ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 • การดู 895 ครั้ง
 
ย้อนกลับ