อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 • การดู 902 ครั้ง
 
ย้อนกลับ