พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

พิธีแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี  ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2553 จนถึง 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งทั้งสองท่านได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการบริหารและพัฒนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีผลงานในการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรสำนักฯ อดีตบุคลากรผู้อาวุโสสำนักฯ และลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 • การดู 1,076 ครั้ง
 
ย้อนกลับ