กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1

กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1
 

กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว CMU Green Office Sharing ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 • การดู 867 ครั้ง
 
ย้อนกลับ