โครงการทัศนศึกษาดูงานเฮือนสันป่าตอง

 โครงการทัศนศึกษาดูงานเฮือนสันป่าตอง
 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน  "เฮือนสันป่าตอง" เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรด้านการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นล้านนา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 • การดู 881 ครั้ง
 
ย้อนกลับ