พิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565

พิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 ในโอกาสวันปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 • การดู 641 ครั้ง
 
ย้อนกลับ