นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
 

นักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการบัณฑิตวิทยาลัย ส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีของล้านนา  ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 .ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 • การดู 687 ครั้ง
 
ย้อนกลับ