คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์“มรดกวัฒนธรรมอังกฤษในเชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมอาณานิคม” เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอร์

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์“มรดกวัฒนธรรมอังกฤษในเชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมอาณานิคม” เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอร์
 

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์“มรดกวัฒนธรรมอังกฤษในเชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมอาณานิคม” เข้าเยี่ยมชมเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอร์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 • การดู 809 ครั้ง
 
ย้อนกลับ