พิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565

พิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหารและบุคลากรผู้อาวุโส สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสปีใหม่ล้านนา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 • การดู 561 ครั้ง
 
ย้อนกลับ