พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2565

พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง  2565
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2565 • การดู 609 ครั้ง
 
ย้อนกลับ