คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 • การดู 963 ครั้ง
 
ย้อนกลับ