ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร
 

ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ 

ภาพข่าว: ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 974 ครั้ง
 
ย้อนกลับ