พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้บริการคลังความรู้ ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019

คลังความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์  (AFCP) 2019 ดังนี้

 

- การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 1 --> Click!

- การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา เฟสที่ 2 --> Click!

- เกร็ดความรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างกับการอนุรักษ์ (สล่าล้านนา) --> Click!

- การเสวนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) --> Click!

- นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน --> Click!

- วีดิทัศน์ “ถอดบทเรียนการซ่อมแซมสู่แม่แบบการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา" --> Click!

 

 

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 1,388 ครั้ง
 
ย้อนกลับ