คณาจารย์และนักศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์ นำนักศึกษาในกระบวนวิชาประวัติศาสตร์ล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในอดีต พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 826 ครั้ง
 
ย้อนกลับ