คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 826 ครั้ง
 
ย้อนกลับ